Rehabilitacja rejestracja

505-377-568


Pomóż nam pomagać

Przekaż 1,5% podatku na Dom Opieki "Złota jesień"

Nazwa OPP: Stowarzyszenie Domu Opieki
"Złota Jesień"
Numer KRS: 0000064525


Stowarzyszenie Domu Opieki "Złota Jesień"
ul. Franciszka Hynka 12, 80-465 Gdańsk

83 1240 1271 1111 0000 1491 6764

 


Kontakt

ul. Franciszka Hynka 12
80-465 Gdańsk
tel. 58 559-21-32
e-mail: stowarzyszenie@sdozlotajesien.pl

EWANGELIA I ROZWAŻANIE
modlitwawdrodze.pl

RODO

Ochrona danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” informujemy, iż:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Stowarzyszenie Domu Opieki „Złota Jesień” , ul. Franciszka Hynka 12, 80-465 Gdańsk,
REGON 190408311, NIP 584-10-37-524,
e-mail: iod@sdozlotajesien.pl 

Tel. 58 559 21 32

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją obowiązków prawnych i zadań ciążących na Administratorze w celu wykonywania umowy , której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, w zakresie świadczonych przez Administratora danych usług.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, gdy to jest niezbędne do wypełniania obowiązków, które ciążą na Administratorze, w tym wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu promocji Administratora, budowania jego pozytywnego wizerunku, informacji na temat działalności Administratora – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z przepisami prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo:
a) dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile brak jest podstaw
do ich dalszego przetwarzania) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (przy spełnieniu
odpowiednich przesłanek), przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (otrzymania ich kopii),
jeżeli są spełnione odpowiednie przesłanki, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich
danych osobowych, jeśli nie są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
(m.in. z RODO).
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
c) wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wcześniej
podpisanej zgody. Wycofanie zgody dokonywane jest w takiej samej formie jak została udzielona
zgoda.

7. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby Administrator mógł prawidłowo realizować
swoje zadania. Nie wyrażenie zgody na podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości
zawarcia umowy.

8. Administrator danych nie dokonuje profilowania danych osobowych, które uzyskuje i przetwarza
w celach określonych w pkt.2-4.

 

GALERIE

więcej zdjęć

© 2015 Dom Opieki Złota Jesień

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
87 0.2259840965271