Rehabilitacja rejestracja

505-377-568


Pomóż nam pomagać

Przekaż 1,5% podatku na Dom Opieki "Złota jesień"

Nazwa OPP: Stowarzyszenie Domu Opieki
"Złota Jesień"
Numer KRS: 0000064525


Stowarzyszenie Domu Opieki "Złota Jesień"
ul. Franciszka Hynka 12, 80-465 Gdańsk

83 1240 1271 1111 0000 1491 6764

 


Kontakt

ul. Franciszka Hynka 12
80-465 Gdańsk
tel. 58 559-21-32
e-mail: stowarzyszenie@sdozlotajesien.pl

EWANGELIA I ROZWAŻANIE
modlitwawdrodze.pl

Opieka medyczna

Zakład  Pielęgnacyjno - Opiekuńczy „ Złota Jesień”


 

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy "Złota Jesień" jest zakładem stacjonarnej opieki długoterminowej, w którym udzielane są profesjonalne, całodobowe świadczenia zdrowotne obejmujące leczenie, pielęgnację i rehabilitacje osób niewymagających hospitalizacji, które jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności wymagają stałej kontroli lekarskiej, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. 

Obejmujemy opieką pacjentów przewlekle chorych, z niepełnosprawnością lub po ciężkiej chorobie albo zabiegu operacyjnym. Długość pobytu w zakładzie jest uzależniona od stanu zdrowia i oceny poziomu samodzielności w skali Barthel.
Do zakładu przyjmowane są osoby, które wg tej skali otrzymały 40 punktów lub mniej.

Do zakładu nie przyjmujemy pacjentów, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest choroba psychiczna, uzależnienie alkoholowe oraz zaawansowana choroba nowotworowa.

Zakres świadczeń udzielanych przez zakład pielęgnacyjno-opiekunczy :

1)  świadczenia udzielane przez lekarza;

2)  świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;

3)  rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, prowadzoną w celu zmniejszenia

     skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego;

4)  świadczenia psychologa;

5)  świadczenia logopedy;

6)  terapię zajęciową;

7)  leczenie farmakologiczne;

8)  leczenie dietetyczne;

9)  zaopatrzenie w wyroby medyczne,  stosowane przy udzielaniu świadczeń

     gwarantowanych w zakładzie opiekuńczym;
10) edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu świadczeniobiorcy i jego

     rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

 

Zasady przyjęcia do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i odpłatności za pobyt obowiązują na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.


 

Kontakt

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy "Złota Jesień"
80-465 Gdańsk, ul. Hynka 12 
tel.: 58 559 21 32 w. 412889 943 486
zpo@sdozlotajesien.pl 


Numer telefonu do kontaktu rodzin z pacjentami przebywającymi w Zakładzie:
tel.: 600-555-033

 

 

GALERIE

więcej zdjęć

© 2015 Dom Opieki Złota Jesień

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
90 0.22995591163635